Jak wygląda cięcie laserem profili?

Jak wygląda cięcie laserem profili?

Wystarczy jedno kliknięcie, które pozwala na cięcie laserowe. Za pomocą jednego kliknięcia można zaoszczędzić czas i drastycznie obniżyć koszt wyprodukowania jakichś części. Wszystko odbywa się w cyklu automatycznym w sposób obliczany w czasie rzeczywistym, w zależności od zaprogramowanych warunków i w razie potrzeby modyfikowany w trakcie procesu. 

Zalety cięcia laserowego

Dzięki zastosowaniu lasera do wycinania profili o znacznej grubości i wymiarach, uzyskuje się istotne zalety pod względem kosztu wytwarzania danego elementu i jakości wyniku w stosunku do innych technologii. Laser wykonuje zaprogramowane procesy obróbki z precyzją zgodną z wymaganiami, dlatego też nie są konieczne kolejne regulacje lub korekty przy użyciu narzędzi ściernych. Nie występują żadne zmiany termiczne obrabianych krawędzi, które są już od razu gotowe do spawania. Pojedyncza operacja laserowa zastąpiła tradycyjne procesy obróbki.

Jak przebiega cięcie laserem?

Głowica tnąca porusza się prostopadle lub nachylona w stosunku do powierzchni rury. Jest to cięcie laserem profili, umożliwiające bardzo korzystne procesy obróbki fazowej i półfazowej części, które muszą być spawane tylko na poziomie obrabianych powierzchni. Laser gwarantuje maksymalną precyzję i pozwala uniknąć konieczności przeróbki obrabianych powierzchni. Zmiana średnicy, grubości i rodzaju sekcji wykonywana jest w sposób automatyczny. Maszyna umożliwia przejście z jednej sekcji do drugiej bez konieczności ponownego przygotowania jej lub ręcznej interwencji. Oznacza to znaczną oszczędność czasu, ale również bardziej solidny proces, niezależny od umiejętności mechanicznych operatora, który w ten sposób może skoncentrować się na procesie cięcia i produkcji. Podczas całego procesu pręty i profile załadowane na maszynę są mocowane i w sposób ciągły przenoszone z jednej płaszczyzny podparcia do drugiej. Oprócz ograniczenia deformacji, system ten zapewnia, że cięty element dotrze do miejsca przeznaczenia bez nagłych upadków, które mogłyby zagrozić jego integralności. Mechaniczna sonda:

  • mierzy profil,
  • wykrywa błędy centrowania i skręcania,
  • umożliwia maszynie natychmiastową kompensację,
  • umożliwia modyfikację ścieżek cięcia w celu uzyskania precyzyjnej geometrii.

Obniżenie kosztów cięcia

Dzięki oprogramowani do planowania i harmonogramowania produkcji, nie ma sensu posiadać specjalnego doświadczenia po to, aby rozpocząć produkcję i wykonywać cięcie laserem. Profile standardowe (okrągłe, kwadratowe, prostokątne) lub otwarte oraz profile specjalne różnych typów są obrabiane z taką samą wydajnością.